+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

ZAŠTITA VINOGRADA OD BOLESTI I ŠTETOČINA

Munckhof – prskalice za vinograde

Munckhof – prskalice za vinograde simbol su za pouzdanost, kvalitet i velike uštede.
Prednosti Munckhof – prskalica:

 • električni ventili: komande uključenja/isključenja izvršavaju se bez kašnjenja
 • kompaktna konstrukcija
 • dobro pražnjenje tanka < 6 litara ostatka tečnosti
 • mala težina
 • niska tačka težišta
 • tank za ispiranje od 120 litara
 • mehanička mješalica tekućine – neprekidno mješanje
 • termički pocinkovana šasija
 • visoki i široki točkovi za stabilnu vožnju
 • sporohodna klipna pumpa za dugi vijek trajanja
 • dvostruka širokougaona kardanska osovina
 • izvanredna raspodjela struje vazduha od ventilatora
 • vrlo glatka površina u tanku, tako da se sredstvo za prskanje ne lijepi
 • dobar pristup otvoru tanka, preko rasklopivog praga
 • čvrsti limovi za usmjeravanje u kućištu ventila, povećavaju turbulenciju vazduha
 • dobro zatvorena rešetka za prskanje

ATOMIZER ECO toranj 2,1m

Jednostavan i stabilan
Munckhof atomizeri proizvode se kao vučeni atomizeri od 1.000, 1500 i 2000 l

Standardna oprema atomizera:

– klipna pumpa WM70 (70 l/min)
– mehanički mješač
– Walterschield dvostrani širokougaoni kardan
– široka osovina l,25m
– široki pneumatici 31×13.5 x 15
– elektroventili za otvaranje-zatvaranje dizni
– aluminijumski ventilator
– trostruki nosač ALBUZ dizni
– rezervoar 120 l za ispiranje pumpe i dizni
– rezervoar 15 l za pranje ruku

Standardna specifikacija:

 • Potpuno galvaniziran ram.
 • PE-tank (1000ltr.)
 • Rezervoar za čistu vodu za pranje pumpe, filtera i sistema cijevi za prskanje (130 ltr.)
 • Rezervoar za čistu vodu za pranje ruku, (l5 ltr.)
 • Munckhof –plunžer pumpa
 • Trostruki sistem filtera
 • Mehanička mješalica sa lopaticama
 • LP pneumatici, 31-13,5×15.
 • Walterscheid dvostruko širokougaoni kardan
 • Trimatic nekapajući nosač dizni sa po 4 ALBUZ ATR šuplje konične dizne

Opcije:

Poprečni mlaz 2,75 m.*
Poprečni mlaz 3,10 m.*
Set električnih ventila
Set električnih ventila, ekstra
Elektronski regulator pritiska
Kompjuter
Monitor
Set svjetala za osvjetljenje
Punjač tanka (2” crevo)
Mješalica za hemikalije u situ za punjenje
2 ekstra dizne (12 umesto 10)
Sistem poluga za prskanje herbicida
Hopf-hauba za usmjeravanje vazduha
Pumpa sa membranom (CP104)

LIPCO

Širokozahvtni višeredni atomizer
tip GSG sa reciklažom

Atomizer opremljen hidraulično pogonjenim tangencijalnim ventilatorima.

Kod 2-, 3- i 4- rednih uređaja pomoću novog rasporeda ventilatora (usisna i potisna strana stoje jedna nasuprot druge) troši se do 40% manje sredstava za zaštitu bilja i postiže se velika ušteta goriva. Uređaj je JKI-ispitan i uvršten u listu uređaja  koji ostvaruju smanjenje gubitka i redukciju sredstava.

Najveća prednost je povratak neaplicirane tečnosti za prskanje.

Reciklirajući uređaji počinju u proljeće – kod smanjenog rasta lisne mase – sa 70%. Kod posljednjeg prskanja i velikog prirasta lisne mase imamo uz sve postotak recikliranja od 30%.

Dakle tokom cijele sezone možete računati sa uštedom do 40%.

Kod površine nasada od 20 ha GSG- reciklirajući atomizer može u periodu od 10 godina uštedjeti i do 70.000 Eura na sredstvima za zaštitu bilja!

Ovu kalkulaciju trenutno ne može ostvariti ni jedan poljoprivredna mašina.

Prednost kod GSG-atomizera je da se tečnost za prskanje koja nije aplicirana na biljku, preko hidroinjektora usisava, filtrira i ponovo vraća u atomizer.

Apliciranje – vraćanje – recikliranje!