+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

KOŠENJE VOĆNJAKA

HKP rotaciona kosačica za travu

HKP rotacioni mulčer je ekonomična varijanta za voćarstvo. Primjenjuje se, kad je drvored hemijski prskan ili se pomoću mašina za obradu zemljišta održava otvoreno zemljište. Pored toga, najbolje se pokazao kod održavanja zelenih površina. Linerano bočno pomjeranje omogućava bočni istovar HKP na šleperu.

HKP karakteristika opreme

 • Niska i stabilna konstrukcija i glatke površine
 • Dobar kvalitet rezanja – elastični noževi sa velikim preklapanjem
 • Linearno bočno pomjeranje
 • Podešavanje visine rezanja
 • Klizači (klizne šine)
 • Bočni prenosnik i snažan remeni pogon
 • Zaštitni uređaji
 • Prigradnja je frontalna ili zadnja.

STO rotaciona kosačica za travu

Robusne konstrukcije, namijenjena za košnju trave u savremenim voćnjacima.
Rotaciona kosačica STO ima prednost kod primjene u voćarstvu. Vrlo je nizak i zbog glatke površine klizi ispod niskih grana, a da ne ošteti grane i voće.
STO obezbeđuje optimalne rezultate košenja pri održavanju zelenih površina i u nekultivisanim vočnjacima na livadama, kao i u komunalnoj primjeni.

Posjeduje tri noža, koja se preklapaju i precizno sijeku travu. Pokošenu travu izbacuje bočno, ispod stabla. STO kosačica se oslanja na svoje prednje vozne točkove i zadnji valjak, pa je izuzetno stabilna u radu, a hidraulika traktora je rasterećena.
Prigradnja je frontalna ili zadnja.

STO – karakteristike opreme

 • Niska i stabilna konstrukcija i glatka površina
 • Dobar kvalitet rezanja – veliko preklapanje suprotnosmjernih rotacionih noževa
 • Paralelogramsko – bočno pomjeranje
 • Podešavanje visine rezanja
 • Zadnji dvostruki pokretni valjci za najbolje karakteristike kretanjaFrontalno demontažni točkovi, podesivi po brazdi
 • Sigurnosni uređaji
 • Snažan pogon preko klinastog remena
 • Kvaliteta konični prenosnik
 • Sve tačke podmazivanja se nalaze na površini
 • Propuštanje prenosnika za kombinovan rad

Na STO kosačicu može se prikačiti vučeni atomizer, čime se istovremeno obavlja zaštita voćnjaka i košnja trave.

VO rotaciona kosačica za travu

 

VO rotacioni malčeri imaju stabilnu konstrukciju okvira, posebno dizajniranu za upotrebu na snažnim traktorima i za kombinaciju malčera i atomizera.

Uz promjenjivo prilagođenje radne širine svih rotacionih malčera, sa VO se može slobodno odabrati bilo koji željeni položaj. Radna širina se hidraulički podešava u odnosu na traktor.


BAB kosačica

Izuzetno robusne konstrukcije, direktan pogon radnih tijela.
Radni zahvati: 160 cm,180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm.
Ukupna širina uvijek + 10 cm.

Opcije:

 • točak ili sanke
 • otvor sa strane za izbacivanje trave pod voće
 • valjak većeg prečnika

MULČOVANJE VOĆNJAKA

HUMUS mulčeri

 • Humus KM i KMF tip su profesionalni mulčeri za drobljenje orezanih grana u voćnjaku, slobodnog rastinja, žbunja, šikare i sl.
 • Mogu da melju drvo debljine do 10 cm.
 • Jednostavnom izmjenom radnih tijela se pretvara u uređaj za košenje trave.
 • Izuzetno robusne konstrukcije, rotor prečnika 140 mm, valjak prečnika 170 mm, na krajevima zaobljen.
 • Jednostavno korištenje, samo španujući remenovi, pristupačne mazalice.
 • Sa integrisanim “grabljama” za sakupljanje orezaka sa zemljišta.
 • Kardan Walterscheid sa slobodnim hodom ili bez slobodnog hoda.
 • Pomicanje u stranu, mehanički 40 cm, hidraulički ( opcija).
 • Pogodan za korištenje u voćarstvu, vinogradarstvu, slobodnim površinama, livadama, pored puteva, sportskim terenima, komunalnim poslovima.
 • Radni zahvat od 125 cm,135 cm,145 cm,155cm ,180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm, 300cm i 340 cm.
 • Broj obrtaja kardana 540 ili 1.000 obrtaja u minuti.
 • Izvedbe za kačenje pozadi ili naprijed na traktoru.
 • Valjak podesiv po visini za regulaciju visine rada.
 • U kućistu nazubljeni dio za bolje drobljenje drveta.