+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

Usluge

  • Analize zemljišta (fizički i hemijski sastav) u laboratoriji Wageningen-Holandija, sa preporukama kompletnog đubrenja
  • Analiza postojećeg stanja u voćarsko-vinogradarskim firmama sa prijedlozima za poboljšanje poslovanja
  • Izrada kompletnog koncepta mehanizacije (od sadnje do sortiranja)
  • Usluge branja grožđa sa kombajnima Ero nove generacije na prostoru Srijema, Slavonije, Baranje i Istre
  • Usluge mašinama u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji