+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

Mehanizirana rezidba

Edvard starter

Ekonomičan model za početnike!

Bez ograničenja kvalitete i učinka rezidbe.

 • Rukovanje preko upravljačkog uređaja traktora
 • Ručno podešavanje visine 300mm
 • Ručno bočno pomicanje 300mm
 • Hidrauliično podešavanje nagiba 20°u svim pravcima
 • Potporni oslonac (noga) za sigurno odlaganje
 • Opcionalno: hidraulično pomicanje visine 600mm
  Potreban je 1 priključak za pritisak sa 45 l/min ,
  1 rasterećen povratni tok i
  1-2 upravljačka uređaja dvostrukog djelovanja (u ovisnosti od opreme)

 

Uređaj za mehaniziranu rezidbu voćki