+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

APLIKACIJA HERBICIDA

Prskalica za herbicide HERBIKA

Precizna-Prilagodljiva-Pouzdana

 • Herbika uređaj za aplikaciju herbicida u voćnjacima i vinogradima najvišeg stepena preciznosti.
 • Jednostavna konstrukcija omogućuje hidrauličko mjenjanje radnog zhvata, tako da se sa jednim uređajem mogu tretirati voćnjaci posađeni na rastojanje od 3-5 metra rastojanja između redova.
 • Također se hidraulički vrši podizanje radnih dijelova na okretištima. Opcionalno se može pojedinačna radna ruka podizati za “zaobilaženje” ANKERA u voćnjacima sa protiv gradnom mrežom.
 • Aplikacija herbicida se vrši najmodernijim diznama koje obogućuju najsavršeniju aplikaciju, kako za zemljišne tako za kontaktne I sistemične herbicide.
 • Moderni voćnjaci imaju grane i plodove gotovo do zemljišta. Specijalno izvedene “haube” bez problema prolaze ispod grana bez oštećenja plodova.
 • Kod nekontrolisanog udara “haube” u stablo, dolazi do automatskog zanošenja radnog dijela, te vraćanja u normalni radni položaj, tako da nema oštećenja na uređaju za prskanje, kao ni na stablima voćaka.
 • Različita širina “haube” od 20 cm, 27 cm, 40 cm ili 60 cm, obezbjeđuje mogućnost različite širine herbicidnog pojasa, koji može iznositi od 30 cm do 150 cm, (sa jedne strane stabla) zavisno od veličine “haube”, visine koja se reguliše na točku.
 • U kabini traktora se nalazi uređaj za pojedinačno i kompletno uključenje ili isključenje u radu, manometar sa podiocima od 0-6 bara, dodatni filter, kao i izuzetno precizan regulator pritiska, koji postojeći pritisak sa prskalice (koji je obično 6-10 bara) može da spusti na 1,5 bara, što je idealan pritisak za tretiranje herbicidima.
 • Veoma nizak radni pritisak, krupnoća kapi, visina podesiva i zaštitna hauba, omogućuju tretiranje i pod nepovoljnim uslovima bez oštećenja za biljke.
 • Voćnjaci posađeni na gredice se također bez problema mogu tretirati sa Herbikom.
 • Radna brzina zavisi od terena i kreće se od 5 do 10 km/h.
 • Jednostavno kačenje (naprijed na traktor) bilo direktno na traktor ili na prednju hidrauliku, u trajanju od 15 minuta (jedna osoba), velika radna brzina, mogućnost tretiranja i po lošijim vremenskim prilikama, omogućuju dnevni učinak u voćnjacima od 10-20 ha.
 • Uređaj se ne mora skidati sa traktora, ako se želi raditi neka druga radna operacija uređajem koji se kači pozadi.