+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

 Kanalokopač

VIMAS kanalokopač TYP B

Omogućuje frezanje jarka za sadnju i rahljenje tla u redu za sadnju. Preostalo korijenje je usitnjeno i više ne niče. Kod postojećih stupova moguć je precizan prekid frezanja/kopanja.