+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

Folijarna đubriva

FiloCal® je folijarni sistem prihrane koji je nezamjenjiv dodatak Vašem programu ishrane vinograda.

Jedinstven sastav FiloCal® folijarnih đubriva osigurava da se vaš nasad razvija u najboljim uslovima. To se postiže poboljšanjem zdravlja nasada i povećanjem aktivnosti korijenovog sistema, kvalitetnom lisnom masom, čime se smanjuje stres na nasadu.

FiloCal je kompleksno mineralno đubrivo namjenjeno folijarnoj ishrani bilja koje se proizvodi u formulacijama:

1. FiloCal Foliar feed (Crna etiketa)

2. FiloCal Kalcijum(Crvena etiketa)

3. FiloCal Mikroelementi (Plava etiketa)

4. FiloCal Željezo Fe (Narandžasta etiketa)

 

FiloCal se koristi pereko 20 godina u 25 zemalja.

FiloCal posjeduje pufer, pa je rastvor u rezervoaru atomizera stalno oko pH 6,5. To je od predudne važnosti za dobro usvajanje fungicida i insekticida. Pri pH 6,5 aktivnost insekticida je 3 dana, a kada je ph neodgovarajuća, svega par sati.

FiloCal je napravljen da se može miješati sa skoro svim poznatim pesticidima. Do sada u praksi nije bilo problema sa miješanjem FiloCal-a i pesticida.

FiloCal omogućava tretmane na temperaturama i višim od 25 C, jer je formulisan tako da ne stvara opekotine.

FiloCal u sebi posjeduje okvašivač, radi boljeg prijanjanja na list i plod.
Kada se osuši ostaje na površini ploda 10-14 dana.
U praksi smo utvrdili da zbog okvašivača ima manje opekotina od sunca.

FiloCal poboljšava opšte stanje vinograda.

Više podataka o FiloCal đubrivima pogledajte OVDJE