+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

APLIKACIJA HERBICIDA

Herbica DORA

Herbica DORA je uređaj za prskanje herbicida u vinogradima.

Kači se naprijed na traktor, a pomoću hidraulika spušta ili podiže u radni, odnosno transportni položaj.

Radni zahvat se podešava hidraulički, moguć za vinograde rastojanja sadnje od 1,8 m do 3,2 m.

U kabini traktora se nalaze komade za uključenje-isključenje prskanja, manometar, regulator pritiska i filter.

Idealan za prskanje zemljišnih,  kontaktnih i sistemičnih herbicida.

Posebnom konstrukcijom haube spriječen je bilo kakav kontakt herbicida sa zelenim dijelovima vinove loze.

Hauba OB 27 nanosi herbicid u trake od 40 cm, bez opasnosti od zanošenja usljed vjetra.

Radni pritisak od 1,5 bara obezbeđuje potrošnju vode od 150 l/ha.

Radna brzina DORA Herbice je 4-6 km/h.