+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

OBRADA ZEMLJIŠTA U VINOGRADU

VIBRACIONI PODRIVAČ

Vibracioni podrivač namijenjen je za podpovršinsko rastresanje zemljišta. Zemljište se rastresa, prozračuje, postaje toplije, bolje čuva vlagu, takođe se aktivira rast novog korijenja. Podrivač pravovremenom upotrebom sprječava ponovno sabijanje zemljišta.