+49 (0) 9372 139105 agrosad@brackovic.de

OBRADA ZEMLJIŠTA U VINOGRADU

TERACTIV kultivator

Kultivator TERACTIV je izuzetno moćno oruđe sa aktivnim kinematičkim osiguranjem od preopterećenja, te je idealan za rad na kamenitim terenima i teškim zemljištima. Plitkom obradom od 5-10 cm i valjanjem smanjuje se gubitak vlage isparavanjem. Izborom motičica širine 25 cm i 30 cm pokriva se cijela površina na kojoj se uništava korov i usitnjava zemlja, a montažom užih motičica od 15 cm kultivator se pretvara u podrivač za jesenju obradu do 30 cm dubine. Na bočnim stranama rama TERACTIV-a, mogu se montirati RADIUS-i (bočne kopačice), pa se u jednom prolasku kultivira međured i prostor ispod čokota. Širina rama na TERACTIV-u podešava se mehanički. Radna brzina kultivatora je od 5-10 km/h.

Postoje različiti tipovi kultivatora Teraktiv:

 1. TERACTIV easy – mehaničko podešavanje radnog zahvata za vinograde
      1.6-2.2m međurednog razmaka.
 2. Teraktiv FLEX – sa hidrauličnim podešavanjem radne širine za vinograde
       od 1.8-2.6m.
 3. Teraktiv STANDARD – sa mehaničkim podešavanjem radnog zahvata
      za vinograde međurednog razmaka od 1.8-3-0m.
 4. Teraktiv DUO – sa hidrauličkim podešavanjem radne širine, pogodan za
      vinograde međurednog razmaka od 1.8-3.0m.

Izuzetno pogodan na jako kratkim okretištima/uvratinama.